دوره‌های آنلاین

آینده را امروز تجریه کنید

برای اولین بار دوره‌های تمام آنلاین فرهنگی و هنری با استفاده از سامانه تمام تعاملی طراحی شده برای آموزش‌های گروهی

خیلی دورخیلی نزدیک

دوره‌های فعلی

کلاس ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟
استاد سید محمد بهشتی

کلاس تاریخ هنر معاصر
استاد علیرضا سمیع‌آذر

دوره‌های آتی

به زودی بروز رسانی خواهد شد

  • کاملا تعاملی

  • برداشت حرفه‌ای

  • امکان بازدید

  • شخصی‌سازی شدهبا ما

موسسه هنر فردا برگزار کننده دوره‌های جامع فرهنگی و هنریگروه هنربان ارائه کننده خدمات تخصصی فرهنگ و هنر

Where We Are